Hoolekogu


esimees:

Aive Tamm

-

lastevanemate esindaja

aseesimees:

Kristi Väits

-

lastevanemate esindaja

liikmed:

Merle Kivi

-

lastevanemate esindaja

 

Janika Romanovitš

-

õpetajate esindaja

 

Natalja Randoja

-

õpetajate esindaja

 

Veera Aganitš

 

-

kooli pidaja esindaja


 

Hannes Soosaar

-

kooli vilistlaste esindaja