Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a;
 3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.