Уважаемые выпускники!

 
Организацией школьного юбилея занимается рабочая группа, представляющая учителей и коллектив (ПГ) и комитет выпускников (ОКВ)
Группа учителей организует все мероприятия до 18:00 часов согласно опубликованной программе торжеств.
Организацией ретро-диско занимается оргкомитет выпускников, он же отвечает за финансовую сторону вечернего мероприятия.
 
По интересующим вопросам обращаться:
Л.М.Смирнова (ОКВ) (+372) 518 6483
Н.А.Ракша-Круус (ПГ) (+372) 5661 1638
 

 

Lugupeetud vilistlased!

 
Kooli juubeli organiseerimisega tegeleb töögrupp, mis koosneb õpetajatest ning majanduspersonalist (PG) ja vilistlaskogust (VK).
Õpetajate grupp organiseerib kõik päevakava üritused kuni kella 18:00-ni.
Retro disko organiseerimisega tegeleb vilistlaskogu, kes vastutab ka õhtuse ürituse finantsilise poole eest.
 
Tekkinud küsimuste korral palume pöörduda:
L.Smirnova (VK) (+372) 518 6483
N.Raksha-Kruus (PG) (+372) 5661 1638