Vabad töökohad

Mustvee Kool

võtab õpetaja lapsehoolduspuhkuse ajaks alates 2017/2018. õa-st tööle osalise koormusega (13 tundi nädalas) muusikaõpetaja.

Oled sobiv kandidaat kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus või õpid vastaval alal, avatud meel ja koostöövõime ning valmisolek panustada kooli arengusse ja ühisüritustesse.

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 26. maiks aadressil: Tartu 11, 49604 Mustvee või e-posti aadressil Raivo.Vadi@mustvee.edu.ee. Märksõna „muusik". Lisainformatsioon telefonil 505 6797.