Vastuvõtt 1. klassi

Info 2015/2016. õppeaastaks 1. klassi astuja vanemale

Vanemal palume lapse Mustvee Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks esitada kooli kantseleisse alljärgnevad dokumendid:

  • avaldus (prindi siit doc, pdf)

  • koopia sünnitunnistusest

  • sisseastuja esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri

  • tervisetõend (võib tuua ka augustis)

  • koolivalmiduskaart (võib tuua ka augustis)

  • 1 foto 3 x 4cm õpilaspileti väljastamiseks

 

Dokumentide vastuvõtt kantseleis. Info telefon: (+372) 772 6455

Vastuvõtu kord