5.klass

 

  Esmaspäev          Teisipäev   Kolmapäev            Neljapäev Reede
1. Eesti keel Inglise keel Loodusõpetus Eesti keel Ajalugu
2. Matemaatika Inglise keel Matemaatika Matemaatika Käsitöö.T/Tehnol.P
3. Kirjandus Kunst Matemaatika Matemaatika Käsitöö.T/Tehnol.P
4. Ajalugu Kehaline kasvatus  Muusika Kirjandus Ühiskonnaõpetus
5. Loodusõpetus Kehaline kasvatus Eesti keel Kehaline kasvatus  
6.     Inglise keel