6.klass

 

  Esmaspäev      Teisipäev Kolmapäev           Neljapäev Reede
1. Loodusõpetus Vene keel Ajalugu Kirjandus Ajalugu
2. Matemaatika Vene keel Inglise keel Eesti keel Käsitöö.T/Tehnol.P
3. Matemaatika Kirjandus Inglise keel Vene keel Käsitöö.T/Tehnol.P
4. Ettevõtlusõpe Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Ühiskonnaõpetus
5. Loodusõpetus Inimeseõpetus Matemaatika Muusika Matemaatika
6.    Inglise keel Matemaatika Kehaline kasvatus   
7.   Kehaline kasvatus Kunst