7.klass

 

     Esmaspäev      Teisipäev Kolmapäev         Neljapäev Reede
1. Loodusõpetus Vene keel Ajalugu Kirjandus Matemaatika
2. Matemaatika Vene keel Inglise keel Eesti keel Ettevõtlus
3. Matemaatika Kirjandus Inglise keel Vene keel Käsitöö.T/Tehnol.P
4. Ajalugu Kirjandus Eesti keel Loodusõpetus Käsitöö.T/Tehnol.P
5. Geograafia Inimeseõpetus Matemaatika Muusika  
6. Bioloogia Inglise keel Matemaatika Kehaline kasvatus  
7.   Kehaline kasvatus Kunst