8.klass

 

  Esmaspäev       Teisipäev Kolmapäev            Neljapäev Reede
1. Matemaatika Ajalugu Inglise keel Geograafia Kunst
2. Geograafia Inglise keel Matemaatika Bioloogia Eesti keel
3. Keemia Käsitöö.T/Tehnol.P Füüsika Keemia Matemaatika
4. Bioloogia Käsitöö.T/Tehnol.P Füüsika Kehaline kasvatus Kirjandus
5. Matemaatika Inglise keel Eesti keel Vene keel Inimeseõpetus
6.    Vene keel Ajalugu Muusika   
7.    Kehaline kasvatus Kirjandus Vene keel