8.klass

 

  Esmaspäev       Teisipäev Kolmapäev            Neljapäev Reede
1. Matemaatika Eesti keel Inglise keel Geograafia Füüsika
2. Geograafia Kirjandus Matemaatika Bioloogia Matemaatika 
3. Keemia Inglise keel Matemaatika Keemia Käsitöö.T/Tehnol.P
4. Bioloogia Vene keel Füüsika Vene keel Käsitöö.T/Tehnol.P
5. Ajalugu Inglise keel Ajalugu Vene keel Inimeseõpetus
6. Kunst Kehaline kasvatus Eesti keel Muusika  
7.     Kirjandus Kehaline kasvatus