9.klass

 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Ajalugu Inglise keel Geograafia Kunst
2. Geograafia Ühiskonnaõpetus Füüsika Vene keel Matemaatika
3. Keemia Inglise keel Matemaatika Keemia Eesti keel
4. Bioloogia Käsitöö.T/Tehnol.P Füüsika Kehaline kasvatus Kirjandus
5. Matemaatika Inglise keel Eesti keel Bioloogia Ühiskonnaõpetus
6. Matemaatika Vene keel Ajalugu Muusika  
7.    Kehaline kasvatus Kirjandus Vene keel