9.klass

 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Eesti keel Inglise keel Geograafia Füüsika
2. Geograafia Kirjandus Matemaatika Bioloogia Matemaatika
3. Keemia Inglise keel Füüsika Keemia Ühiskonnaõpetus
4. Bioloogia Vene keel Matemaatika Vene keel Käsitöö.T/Tehnol.P
5. Ajalugu Inglise keel Eesti keel Vene keel Matemaatika
6. Kunst Kehaline kasvatus Ajalugu Muusika  
7. Ühiskonnaõpetus   Kirjandus Kehaline kasvatus