Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2023. õppeaastal

 

  1. eesti keel (kirjalik)           02. juuni 2023. a;
  2. matemaatika (kirjalik)     07. juuni 2023. a;
  3. valikeksam  (kirjalik)       12. juuni 2023. a;
                        (suuline)       12. juuni 2023. a;

(vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus või inglise,või vene keel võõrkeelena)