« Tagasi

Õppeprotsessi korraldamine alates 25.01.2021

Seoses kiirelt halvenenud epidemioloogilise olukorraga koolis ja Mustvee
vallas üldiselt viiakse Terviseameti nõusolekul Mustvee Kooli õppetöö
üle distantsõppele esialgu 25.01 kuni 31.01.21.
Tänaseks on kõikide kooli töötajate testide tulemused negatiivsed.
Haigestunud on üks laps ja kaks meie kooli lastega seotud õpetajat.
Terviseamet on suunanud eneseisolatsiooni mitmeid klasse ja õpetajaid,
kes on olnud haigetega lähikontaktis ja võivad olla nakatunud. Juhin
siinkohal tähelepanu sellele, et ülimalt oluline on, et isolatsiooni
suunatud lapsed jälgiksid kehtestatud nõudeid.
Distantsõppe ajal võivad kooli ruumides viibida lisaks asutuse
personalile I kooliastme õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid
ja õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks. Kuid
kindlasti mitte need inimesed, keda on Terviseamet suunanud
eneseisolatsiooni lähikontaktsena või karantiini haigetena.

Lugupidamisega
Marianne Kivimurd-Tarelkina