Hoolekogu


esimees:

Kristi Väits 

-

lastevanemate esindaja

aseesimees:

 

   

liikmed:

Merle Kivi

-

lastevanemate esindaja

 

Viivika Kivi

-

lastevanemate esindaja

  Oksana Perm - lapsevanemate esindaja

 

Janika Romanovitš

-

õpetajate esindaja

 

 

Natalja Randoja

-

õpetajate esindaja

 

Riina Pajula

-

kooli pidaja esindaja

 

Hannes Soosaar

-

kooli vilistlaste esindaja

 

 

Korraldus: