Hoolekogu

 

Esinaine: 
Tiiu Kuusik

lapsevanemate esindaja

5615 3130

tiiu.kuusik@gmail.com

Aseesinaine:
Elina Reili 
Rõõmurullide rühma lapsevanemate esindaja   reili.elina@gmail.com
  kooli lapsevanemate esindaja    
Jaanika Kalling kooli toetava organisatsiooni esindaja 5126 037 jaanika.kalling@gmail.com
Evelyn Sepp Siilikese rühma lapsevanemate esindaja 53771680 evelyn.sepp005@gmail.com
Anne-Liis Kaasen kooli lapsevanemate esindaja 5375 9565 liisu.ke@mail.ee
Mare Maasik õppenõukogu esindaja 53419576 kujundid@gmail.com
Siiri Salumägi vilistlaste esindaja 5594 1376 salumagis@gmail.com
Ülle Lalin lasteaia õpetajate esindaja 53316533 ulle.lalin@gmail.com
Hannes Soosaar kooli pidaja esindaja   kiri.soosaarele@gmail.com
  õpilasesinduse esindaja