Hoolekogu

 

Esinaine: 
Tiiu Kuusik

lapsevanemate esindaja

5615 3130

tiiu.kuusik@gmail.com

Aseesinaine:
Elina Reili 
Rõõmurullide rühma lapsevanem   reili.elina@gmail.com
Lii Araste  lapsevanemate esindaja 5656 0221 lii.araste@ut.ee
Jaanika Kalling kooli toetava organisatsiooni esindaja 5126 037 jaanika.kalling@gmail.com
Viivika Kivi Siilikese rühma lapsevanem 5341 6986 viivika7@hotmail.com
Anne-Liis Kaasen lapsevanemate esindaja 5375 9565 liisu.ke@mail.ee
Mare Maasik õppenõukogu esindaja   kujundid@gmail.com
Siiri Salumägi vilistlaste esindaja 5594 1376 salumagis@gmail.com
Evelin Tamm  lasteaia õpetajate esindaja 5661 1177 evelin.tamm.006@mail.ee
Hannes Soosaar kooli pidaja esindaja   kiri.soosaarele@gmail.com
Kerda Kallas õpilasesinduse esindaja   opilasesindus@voorepk.edu.ee