Koolitus „Special needs and inclusive education" 15.05.2022-21.05.2022.

 

Koht: Itaalia, Palermo

Osalejad: eripedagoog-logopeed Malle Kuusk, psühholoog Evi Štukert, inglise keele õpetaja Kristi Lõbu

 

Koolitaja: Erasmus Learning Academy

 

Koolituskursuse eesmärgiks oli:

* õppida tundma strateegiaid, metoodikaid ja vahendeid, et kaasata kõiki õpilasi, ning õppida,

kuidas toimib kaasav haridus Itaalias.

* õppida tundma kaasava hariduse põhiprintsiipe ja eeliseid;

* õppida tundma Itaalia kaasava hariduse mudelit, mis aitab ületada segregatsiooni ja kaasab

erivajadustega õpilased tavaharidusse;

* tutvuda IKT vahendite ja platvormidega, mis toetavad ja hõlbustavad erivajadustega õpilaste

õppeprotsessi;

* õppida tundma õpetamisstrateegiaid ja praktilisi tegevusi erivajadustega õpilaste osalemise

soodustamiseks ja õppimise tõhustamiseks;

* külastada kaasava hariduse valdkonnas tegutsevaid Itaalia koole;

* vahetada häid tavasid ja arutleda õpetajatele esitatavate väljakutsete teemal nii Itaalia

õpetajate kui ka koolitusel osalevate teiste EL-i riikide haridustöötajatega.

 

Meie koolituse grupp koosnes kaheteistkümnest koolitöötajast (õpetajad, tugispetsialistid, direktor),

kes olid pärit Serbiast, Slovakkiast ja Lätist. Eesti oli esindatud kahe õpetaja ja psühholoogiga.

 

 

Koolituse käigus rakendati palju rühmatööd. Teooria osa oli väike, enamasti töötasime gruppides.

Toimusid ka arutelud ja oma kooli kogemuste jagamine. Kahjuks ei saanud koroona tõttu külastada

koole, et näha ja võrrelda metoodikaid, õppematerjale jm. Videosilla abil saime suhelda mitme

tunnustatud Itaalia kaasava hariduse spetsialistiga ja neile küsimusi esitada.

 

 

Kuna itaallastel on ligi 50aastane kogemus kaasava hariduse vallas, saime hea ülevaate nende

kaasava hariduse mudelist ja teadmise, kui palju riik nii rahaliselt kui ka õpetajate ning

tugispetsialistide koolitusse panustab. Õppida oleks ka nende võrgustikutööst ning koostööst

lapsevanematega.

Kogesime igakülgset lahkust ning head Itaalia kööki ja päikesepaistet. Aitäh kõigile, kes sellise

võimaluse andsid!