Toitlustamine koolis

 

Koolitoit valmib Voore Põhikooli sööklas.

 

Toidurahade maksmine

 

1.-9. klassile on koolilõuna tasuta.

Pikapäevarühma üks toidupäev maksab 0,80 eurot.

 

Pikapäeva toiduraha palume tasuda hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks. Toiduraha saab tasuda arveldusarvele EE472200001120272717 SWEDBANK, saajaks MUSTVEE VALLAVALITSUS. Selgituseks palun kindlasti märkida Voore Põhikool, lapse ees- ja perekonnanimi, klass ja makstav toidupäevade arv.

 

Õpilase pikema puudumise korral teavitada koheselt klassijuhatajat. 

 

 

Toitlustamine lasteaias

 

Voore rühma toit valmib Voore Põhikoolis.

Kääpa rühma lõunasöök valmib Voore Põhikoolis ja hommikusöök ning õhtuoode valmib Kääpa rühmas.

 

Toidurahade maksmine

 

Toidupäev maksab 1,60 eurot

Hommikusöök 0,52 eurot

Lõunasöök 0,70 eurot

Õhtuoode 0,38 eurot

 

Tasumine toimub arve alusel. Toiduraha saab tasuda arveldusarvele EE472200001120272717 SWEDBANK, saajaks MUSTVEE VALLAVALITSUS.

 

Lapse puudumise korral teavitada koheselt rühmaõpetajat.