Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
  7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.