Õpetajad

Heveli Ivask

klassiõpetaja, muusikaõpetus

1.ja 3.kl. klassijuhataja

e-post: heveli.ivask@gmail.com

 

Anneli Tamm

klassiõpetaja

2.kl.klassijuhataja

e-post: annelitamm62@gmail.com

 

Kaire luksepp

matemaatika

4.-5.kl. klassijuhataja

e-post: kaireluksepp@gmail.com

 

Anne Kana

kunst, ajalugu, ühiskonnaõpetus

6.-7.kl. klassijuhataja

e-post: annekana02@gmail.com

 

Jeane Plaado

klassiõpetaja, inimeseõpetus

8.-9.kl.klassijuhataja

e-post: jeaneplaado@gmail.com

 

Eve Koch

eesti keel, kirjandus

e-post: evekoch09@gmail.com

 

Lemmi Orav

loodusõpetus, geograafia, bioloogia, keemia, käsitöö ja kodundus

e-post: lemmi.orav.001@mail.ee

 

Kristiina Akulitš

füüsika

e-post: k.akulitsh@gmail.com

 

Tatjana Waldek

inglise keel ja vene keel

e-post: tanja.waldek@gmail.com

 

Urmas Ründva

tehnoloogiaõpetus

e-post: urmas.rundva@gmail.com

 

Asser Jaanimets

kehaline kasvatus

e-post: asserjaanimets@gmail.com

 

Evelyn Sepp

ettevõtlusõpetus, karjääriõpetus

e-post: evelyn.sepp005@gmail.com 

 

Silvi Arold

logopeed

e-post: silvi.arold@voorepk.edu.ee