2.05.19

MUSTVEE KOOL

Õppenõukogu tööplaan 2018 / 2019 õppeaastaks

6. detsember 2018 

1. I trimestri õppetulemuste analüüs – klassijuhatajad, õppejuht

2. Kalendriaasta lõpetamisest – direktor

3. Muud küsimused

18. märts 2019

1. II trimestri õppetulemuste analüüs – klassijuhatajad, õppejuht, aineõpetajad valikuliselt

2. Õppeaasta lõpetamisest, tugimeetmetest - klassijuhatajad, õppejuht

3. Muud küsimused

13. juuni 2019

1. Õ/a õppetulemuste analüüs - õppejuht, klassijuhatajad, aineõpetajad

2. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi – klassijuhatajad

3. Õpilaste tunnustamine – klassijuhatajad

4. Muud küsimused

18. juuni 2019 

1. Õppekasvatustöö tulemuste analüüs – õppejuht, õpetajad

2. 9. klassi lõpetamisest, lõputunnistuste väljaandmisest – klassijuhatajad

3. Õpilaste tunnustamine – klassijuhatajad

4. Muud küsimused

28. august 2019

1. Kokkuvõte 2018 / 2019 üldtööplaani (ÜTP) täitmisest - direktor

2. Kooli ÜTP kinnitamine – direktor

3. Muud küsimused

Toimetaja: MIHKEL KALJUMÄE