12.10.20

LOHUSUU KOOLI ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN 2020/2021 ÕPPEAASTAL

 

            SEPTEMBER 2020

 

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 3. HEV õpilaste nimekirja uuendamine ja kinnitamine, EHIS-s andmete kontrollimine.
 4. Jookvad küsimused.

           

 

            NOVEMBER 2020

 

Päevakord

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. I trimestri töötulemused koolis ja lasteaias, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse toetamiseks.
 3. 8. klassi loovtööde teemade ja juhendajate kinnitamine.
 4. Jooksvad küsimused.

           

 

            VEEBRUAR 2021

 

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. II trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse
 3. Edukate õpilaste ja nende vanemate vastuvõtt.
 4. Jooksvad küsimused.

 

 

            MAI 2021

 

Päevakord:

            1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.

            2. Lasteaia lõpetamine.

            3. 9.klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine.

            4. Jooksvad küsimused.

           

 

            JUUNI 2021

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. 1.-8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 4. Kooli parima õppuri valimine.
 5. Jooksvad küsimusd.

 

 

 

 

            JUUNI 2021

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. 9. klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi viimine.

     5. Jooksvad küsimused.

 

 

            AUGUST 2021

 

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Kooli 2020/21. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2021/2022 õppeaastal..

2019/2020 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine  tarvilike             meetmete rakendamiseks.

3. Kooli ja lasteaia 2020/21 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

4. 1.-8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine

5. 2021/2022 õppeaasta õppenõukogu tööplaani kinnitamine.

6. Jooksvad küsimused

Toimetaja: INGMAR JASKA