Õppenõukogu tööplaan 2021/2022. õppeaastaks

 

Õppenõukogu tööplaan 2021/2022. õppeaastaks

 

2021. a novembri III nädal

 

 1. I trimestri õppetulemuste analüüs – klassijuhatajad, õppejuht
 2. Tugimeetmete määramine - aineõpetajad, õppejuht
 3. Muud küsimused

 

2022. a märtsi II nädal

 

 1. II trimestri õppetulemuste analüüs – klassijuhatajad, õppejuht, aineõpetajad valikuliselt
 2. Tugimeetmete määramine - aineõpetajad, õppejuht
 3. Muud küsimused

 

 

2022. a juuni II nädal

 

 1. Õ/a õppetulemuste analüüs - õppejuht, klassijuhatajad, aineõpetajad
 2. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi – klassijuhatajad
 3. Õpilaste tunnustamine – klassijuhatajad
 4. Muud küsimused

 

 

2022. a juuni III nädal

 

 1. Õppekasvatustöö tulemuste analüüs – õppejuht, õpetajad
 2. 9. klassi lõpetamisest, lõputunnistuste, (aine)kiituskirjade, tänukirjade väljaandmine väljaandmisest – klassijuhataja, aineõpetajad
 3. Õpilaste tunnustamine – klassijuhatajad
 4. Muud küsimused

 

2022. a augusti V nädal

 

 1. Kokkuvõte 2021 /2022 üldtööplaani (ÜTP) täitmisest - direktor
 2. Kooli ÜTP kinnitamine – direktor
 3. Muud küsimused