Õppenõukogud

12. oktoober

Kell 9.00

Õppenõukogu toimub kooli aulas või veebikeskkonnas zoom.

Päevakorrapunktid:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. 31.08.2020 õppenõukogu protokolli arutelu. Alus: õppenõukogu liige on juhtinud tähelepanu protokollis esinevatele puudustele.

3. II kooliastmes tehtavate õppekava muudatuste arutelu järgmiseks (2021/22) õppeaastaks.

4. Kooli üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.