10.09.21

Lohusuu Kooli päevakava 2021/2022

 

1. Kooli uksed avatakse kell 7.30.

2. Õppetunnid või õppekava toetavad ringid algavad kell 8.15.

3. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse kella helinaga.

4. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 minutit, söögivahetund 20 minutit.

5. Õppetundide ja söögivahetunni ajaline järjestus:

 

Tund                          Aeg

1. tund                      8.15–9.00

2. tund                      9.10–9.55

3. tund                     10.05–10. 50

Söögivahetund        10.50–11.10

4. tund                     11.10–11.55

5. tund                     12.05–12.50

6. tund                     13.00–13.45

Oode                       13.45–13.55

7. tund                     13.55–14.40

8. tund                     14.50–15.35

 

6. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega.

7. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava toetavate ringide ja huviringide tegevuses.

8. Koolis toimuvad õppekava toetavad ringitunnid (tähistatud ÕTRing/ring) on märgitud kooli tunniplaani, et õpilasel ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida.

9. Tunniplaan ja õppekava toetavate ringide info on kättesaadav kooli tunniplaani kodulehelt lohusuu.edupage.org.

10. Ainekonsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

11. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja või direktori loal.

12. Vahetundides (ilusa ilma korral) võivad õpilased viibida õues selleks ettenähtud territooriumil.

13. Õhtul sulgeb koristaja kooli uksed kell 18.00.

14. Ühisüritused lõpevad põhikoolil hiljemalt 21.00. Korra eest ühisüritustel vastutab ürituse peakorraldaja.

15. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.

Toimetaja: INGMAR JASKA