Eesmärgid

 

1. Võttes arvesse Peipsi-äärse ajaloo omapära, venekeelse gümnaasiumi säilitamise olulisust, osutada erilist tähelepanu emakeele õpetamisele, oskusele oma mõtteid emakeeles valjendada ning arendada kõnekultuuri.

2. Anda õpilastele võimalus riigikeelt kõrgtasemel omandada.

3. Õpetaja, õpilane ja lapsevanem on õppe- ja kasvutusprotsessi ühendavad ahelad.