Eksamite vormid ja ajad

 

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 • 20. aprill 2020 - eesti keel (kirjalik)
 • 21. aprill 2020 - eesti keel teise keelena (kirjalik)
 • 21.–23. aprill 2020 - eesti keel teise keelena (suuline)
 • 4. mai 2020 - inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)
 • 5.–8. mai; 11. mai 2020 - inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)
 • 22. mai 2020 - matemaatika (kirjalik)

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • 27. mai 2020 - eesti keel teise keelena (kirjalik)
 • 27.–29. mai 2020 - eesti keel teise keelena (suuline)
 • 1. juuni 2020 - eesti keel (kirjalik)
 • 4. juuni 2020 - matemaatika (kirjalik)
 • 10. juuni 2020 - valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
 • 10.–11. juuni 2020 - valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)