Eksamite vormid ja ajad

 

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 • 19. aprill 2021 - eesti keel (kirjalik)
 • 21. aprill 2021 - eesti keel teise keelena (kirjalik)
 • 21.–23. aprill 2021 - eesti keel teise keelena (suuline)
 • 3. mai 2021 - inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)
 • 4.–7. mai; 11. mai 2021 - inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)
 • 21. mai 2021 - matemaatika (kirjalik)

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • 28. mai 2021 - eesti keel teise keelena (kirjalik)
 • 25.–27. mai 2021 - eesti keel teise keelena (suuline)
 • 3. juuni 2021 - matemaatika (kirjalik)
 • 9. juuni 2021 - valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
 • 9.–10. juuni 2021 - valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)