Missioon

 

Omapärase ajaloolätte ja kultuuri, Peipsi-äärse rahvuskooli säilitamine. Kõigi laste arendamine, nende võimete ning vajaduste arvestamine, harmoonilise isiksuse kasvatamine, kes suudab toime tulla nii Eesti ühiskonnas kui ka muutuvas maailmas.