Peipsi Gümnaasiumi õpetajad

Anna Blinnikova
klassiõpetaja, inglise keel
e-post: anna.blinnikova[ät]mustvee.edu.ee
 
Irina Bõstrova
ajalugu, kodanikuõpetus
e-post: irina.bostrova[ät]mustvee.edu.ee
 

 

Marina Ebert
psühholoog-logopeed
e-post: marina.ebert[ät]mustvee.edu.ee
 

 

Liia Kask
klassiõpetaja, eesti keel, kunstiõpetus
e-post: liia.kask[ät]mustvee.edu.ee
 

 

Larissa Korobova
geograafia, joonestamine
e-post: larissa.korobova[ät]mustvee.edu.ee
 
 

 

Raissa Kostina
matemaatika
e-post: raissa.kostina[ät]mustvee.edu.ee
Svetlana Krivoglazova
inglise keel
e-post: svetlana.krivoglazova[ät]mustvee.edu.ee
 

 

Oksana Kütson
klassiõpetaja
e-post: oksana.kytson[ät]mustvee.edu.ee
 

 

Roman Mitt
kehaline kasvatus, tööõpetus
e-post: roman.mitt[ät]mustvee.edu.ee
 
Jelena Putškova
eesti keel, muusikaõpetus
e-post: jelena.putskova[ät]mustvee.edu.ee
 
Natalja Rakša-Kruus
vene keel, kirjandus
e-post: natalja.raksa-kruus[ät]mustvee.edu.ee
Nadežda Šlenduhhova
vene keel, kirjandus
 
Jekaterina Petuhhova
eesti keel teise keelena
e-post: jekaterina.petuhhova[at]mustvee.edu.ee
Nadežda Sergejeva
keemia, bioloogia
e-post: nadezda.sergejeva[ät]mustvee.edu.ee
 
Kristiina Akulitš
füüsika, loodusõpetus

e-post: kristiina[ät]mustvee.edu.ee
 
Valentina Žukovskaja
klassiõpetaja, eesti keel
e-post: valentina.zukovskaja[ät]mustvee.edu.ee
Svetlana Žulina
muusika, rütmika
e-post: svetlana.zulina[ät]mustvee.edu.ee
 

Neeme Kook
ajalugu, ühiskonnaõpetus

e-post: neeme.kook[ät]mustvee.edu.ee

Riina Müürsepp
kunst, perekonnaõpetus, käsitöö/kodundus
e-post: riina.myyrsepp[ät]mustvee.edu.ee
 
Valentina Zaharkina
matemaatika
e-post: valentina.zaharkina[ät]mustvee.edu.ee
 
Natalja Randoja
inglise keel

Olga Aganitš
huvijuht, rütmika

e-post: pghuvijuht[ät]mustvee.edu.ee

Natalja Tumanova
ringijuht

e-post: natalja.tumanova[ät]mustvee.edu.ee
 
Andrus Linnamäe
arvutiõpetus

e-post: andrus.linnamae[ät]mustvee.edu.ee