PG õppenõukogu koosolekud

 

 • ÕPN Nr.1 - September 2018
  • 2018/2019. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
  • IÕK - de määramine
  • Pikapäevarühma töökorraldus
  • Muud küsimused
 • ÕPN Nr.2 - 22.november 2018
  • 1. trimestri tulemustest
  • Muud küsimused
 • ÕPN Nr.3 - 21.veebruar 2019
  • 2. trimestri  tulemustest
  • Muud küsimused
 • ÕPN Nr.4 (1.osa) - Mai 2019
  • 9.klassi eksamitele lubamine
 • ÕPN Nr.4(2.osa) - 6.juuni 2019
  • 3. trimestri tulemustest
  • Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine;
   täiendava õppetöö määramine
  • Õpilaste tunnustamine
  • Muud küsimused
 • ÕPN Nr.5 - Juuni 2019
  • Täiendava õppetöö tulemustest.
  • Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.
  • Gümnaasiumi lõpetamine, gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega, (medalitega) gümnaasiumi lõputunnistusel.
  • Muud küsimused
 • ÕPN Nr.6 - 26.august 2019
  • Täiendava õppetöö tulemustest.
  • Kokkuvõte õppeaasta tulemustest.
  • 2019/2020. õ.a. eesmärkide kinnitamine.
  • 2019/2020. õ.a. üldtööplaani kinnitamine.
  • Muud küsimused