Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • 12. mai 2020 - eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (paberil)

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • 1.-2. oktoober 2019 - loodusõpetus (elektrooniliselt)

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • 13. mai 2020 - eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (elektrooniliselt)
  • 20. mai 2020 - vene keel (vene õppekeelega koolis) (elektrooniliselt)

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • 24.-25. september 2019 - loodusõpetus (elektrooniliselt)