Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • 8. mai 2019 - eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (paberil)
  • 15. mai 2019 - matemaatika (paberil)

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • 2. oktoober 2018 - loodusõpetus (elektrooniliselt)

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • 14. mai 2019 - eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (elektrooniliselt)
  • 21. mai 2019 - matemaatika (elektrooniliselt)
  • 29. mai 2019 - vene keel (vene õppekeelega koolis) (elektrooniliselt)

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • 25. september 2018 - loodusõpetus (elektrooniliselt)