Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium

 ootavad oma meeskonda õppealajuhatajat 1,0 kohta 

(0,5 kohta Mustvee Koolis ja 0,5 kohta Peipsi Gümnaasiumis)

C:\Users\Kenaneiu\Documents\MUSTVEE KOOL\Arne mälupulk\MUSTVEE\Mustvee Kool\Tunnused\MK logo.png
KONKURSS ÕPPEALAJUHATAJA AMETIKOHALE (1,0)


Mustvee Kool (Tartu tn 11, Mustvee) ja Peipsi Gümnaasium (Narva 24, Mustvee) võtavad tööle õppealajuhataja, kes on valmis töötama ühise juhtimise all olevas kahes Mustvee linna koolis. Tööleasumise aeg on augustis 2022.

Ootame oma meeskonda õppealajuhatajat, kes:

 • orienteerub seadusandluses ja kooli õppekava arendamise protsessis;
 • toetab iga õpetaja arengut ning loomingulisust;
 • väärtustab igat õpilast;
 • on kohusetundlik, hea suhtlemis-ja enesekehtestamise oskusega;
 • omab valmidust meeskonnatööks ja professionaalseks arenguks;
 • on hea pingetaluvusega ja oskab kiiresti reageerida;
 • on heade digipädevustega;
 • omab magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, õpetajakutset ning juhtimiskompetentse (võivad olla omandamisel).

Peamised tööülesanded on:

 • Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ning arendustegevus.
 • Pedagoogide juhendamine.
 • Töökorralduse organiseerimine.

Pakume Sulle hästi toimivat õppe- ja kasvatustegevuse süsteemi, toetavat kollektiivi, vaheldusrikast tööd, võimalusi enesearendamiseks ja eneseteostuseks, võimalust kaasa lüüa koolide arendamisel ning toredaid lapsi ja lapsevanemaid.

Kandideerimiseks palume esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressil marianne@mustvee.edu.ee hiljemalt 19. augustiks 2022. a.

Juhul kui sa kõikidele nimetatud kriteeriumitele ei vasta, siis võta ikkagi meiega julgelt ühendust, leiame koos võimaluse sinu professionaalset arengut toetada.


lisainfo tel 5566 6247 

direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina


 

 

Peipsi Gümnaasium ja Mustvee Kool ootavad oma meeskonda alates 19.10.2020 õppealajuhatajat

    • rohkem infot
 
 
lisainfo tel 5566 6247
direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina