Projekt nr 19335
"Peipsi Gümnaasiumi põhikooli õpilaste õppekäigud 2021/22. õppeaastal"
 
06.09.2021 - „Rabalummus", VI klass, Endla Looduskeskus
07.09.2021 - „Männikjärve mets ja raba", VII klass, Endla Looduskeskus
10.09.2021 - „Metsloomade olümpia", I klass, Endla Looduskeskus
13.09.2021 - „Rabalummus", III klass, Endla Looduskeskus
14.09.2021 - „Rabalummus", IV klass, Endla Looduskeskus
17.09.2021 - „Männikjärve mets ja raba", VIII klass, Endla Looduskeskus
20.09.2021 - „Algus allikast", V klass, Endla Looduskeskus
04.10.2021 - „Eestimaa ohtlik loodus!?", IX klass, Iisaku Looduskeskus
20.05.2022 - „Metsloomade olümpia", II klass, Endla Looduskeskus
 
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
 
 
 
 
Projekt nr 17909
"Peipsi Gümnaasiumi põhikooli õpilaste õppekäigud 2020/21. õppeaastal"
 
26.10.2020 - „Aja jälg kivis", IX klass, Lahemaa Keskkonnahariduse Selts
26.05.2021 - „Elu soos", II ja III klass, Iisaku Looduskeskus
28.05.2021 - „Elu soos", VI ja VII klass, Iisaku Looduskeskus
31.05.2021 - „Elu soos", I ja IV klass, Iisaku Looduskeskus
04.06.2021 - „Elu soos", V klass, Iisaku Looduskeskus
14.03.2022 - „Ulukite hoole ja seire", Alutaguse Matkaklubi
 
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
 
 
 
 
Projekti nr 16678 "Peipsi Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2019/20. õppeaastal" raames osaleti Puhta vee teemapargi õppeprogrammides:

11.09.2019 - 5. ja 6. kl Veetarga retk puhta vee tekkekohas
12.09.2019 - 7. kl Elu Metsamõisa tiigis
13.09.2019 - 9. kl Uuskasutus on säästlik
16.09.2019 - 1. kl Jahitarga retk metsas
16.09.2019 - 2. kl Meeled aitavad
18.09.2019 - 3. kl Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde
18.09.2019 - 8. kl Avastusõpe looduses
23.09.2019 - 4. kl Helid ja hääled looduses

Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
 
 
 
 
Projekti nr 14451 "Peipsi Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2018/19. õppeaastal" raames osaleti TÜ Loodusmuuseumi õppeprogrammides:
 
19.10. 2018 - 1. kl Põnev loomariik - vaatleme ja uurime
16.10.2018 - 2. kl Põnev loomariik - vaatleme ja uurime
08.10.2018 - 3. kl Eksootilised lemmikloomad
12.12.2018 - 4. kl Mikromaailm
13.12.2018 - 5. kl Mikromaailm
14.11.2018 - 6. kl Meie Läänemeri
16.11.2018 - 7. kl Kalad
13.11.2018 - 8. kl Ämblikud
20.11.2018 - 9. kl Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani
11.12.2018 - 10. kl Mikromaailm
28.09.2018 - 11. kl Pärilikkuse lugu
27.11.2018 - 12. kl Pärilikkuse lugu
 
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus