Projekti nr 16678 "Peipsi Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2019/20. õppeaastal" raames osaleti Puhta vee teemapargi õppeprogrammides:

11.09.2019 - 5. ja 6. kl Veetarga retk puhta vee tekkekohas
12.09.2019 - 7. kl Elu Metsamõisa tiigis
13.09.2019 - 9. kl Uuskasutus on säästlik
16.09.2019 - 1. kl Jahitarga retk metsas
16.09.2019 - 2. kl Meeled aitavad
18.09.2019 - 3. kl Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde
18.09.2019 - 8. kl Avastusõpe looduses
23.09.2019 - 4. kl Helid ja hääled looduses

Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
 
 
 
 
Projekti nr 14451 "Peipsi Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2018/19. õppeaastal" raames osaleti TÜ Loodusmuuseumi õppeprogrammides:
 
19.10. 2018 - 1. kl Põnev loomariik - vaatleme ja uurime
16.10.2018 - 2. kl Põnev loomariik - vaatleme ja uurime
08.10.2018 - 3. kl Eksootilised lemmikloomad
12.12.2018 - 4. kl Mikromaailm
13.12.2018 - 5. kl Mikromaailm
14.11.2018 - 6. kl Meie Läänemeri
16.11.2018 - 7. kl Kalad
13.11.2018 - 8. kl Ämblikud
20.11.2018 - 9. kl Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani
11.12.2018 - 10. kl Mikromaailm
28.09.2018 - 11. kl Pärilikkuse lugu
27.11.2018 - 12. kl Pärilikkuse lugu
 
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus