Projekt "Mustvee valla loodusainete õppeklass"

 

Projekti abil on Mustvee Kooli ruumidesse loodud kaasaegne loodusainete labor/õppeklass, kus on võimalik tunde läbi viia kõikide Mustvee valla koolide Avinurme Gümnaasiumi, Peipsi Gümnaasiumi, Lohusuu Kooli, Mustvee Kooli, Voore Põhikooli õpetajatel. Õppeklassis saavad vastavalt ainekavale osaleda õpilased 1.–12. klassist. Lisaks saavad klassi kasutada nii aineõpetajad (klassiõpetajad, geograafia, füüsika, keemia, bioloogia) kui külalisõpetajad/-õppejõud teistest koolidest ja/või kõrgkoolidest.

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.