Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022. õppeaastal

 

  1. eesti keel (kirjalik)           30. mai 2022. a;
  2. matemaatika (kirjalik)     06. juuni 2022. a;
  3. valikeksam  (kirjalik)       14. juuni 2022.
                        (suuline)       14.–16. juuni 2022. a;

(vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus või inglise,või vene keel võõrkeelena)