7.10.20

Kooli uksed avatakse kell 7.30.

1. tund                8.15–9.00

2. tund                9.10–9.55

3. tund                10.05–10. 50

Söögivahetund   10.50–11.10

4. tund                11.10–11.55

5. tund                12.05–12.50

6. tund                13.00–13.45

Oode                  13.45–13.55

7. tund                13.55–14.40

8. tund                14.50–15.35

Toimetaja: INGMAR JASKA