13.09.21
Ülevaate hetkel kehtivatest piirangutest haridusasutustes on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiste lehel: https://www.hm.ee/et/koroona
Toimetaja: INGMAR JASKA