« Tagasi

Koolivõrguinvesteeringute eesmärk on suunata ressursse hariduse kvaliteedi tõstmisesse

Vabariigi Valitsus kiitis eilsel istungil heaks Eesti elukestva õppe strateegia rakendusplaani, mille ellu viimiseks panustatakse elukestvasse õppesse aastaks 2018 üle 2,5 miljardi euro riigieelarvelisi ja Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid. Koos rakendusplaaniga kinnitas valitsus ka üldhariduskoolide võrku investeerimise põhimõtted, mis on eelduseks 241 miljoni euro suuruse koolivõrguinvesteeringute kava käivitamiseks.