Eksamid, tasemetööd

2020/2021. õppeaasta tasemetööd (https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/tasemetoode-ajad/)

4. klassi õpilastele:

  • loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;

  • matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele:

  • loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;

  • matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal 

(https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad/)

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.