Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus. Keskus osutab hariduse tugiteenuseid Mustvee valla lastele ja noortele, haridusasutuste juhtidele, õpetajatele, spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.