Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus. Keskus osutab hariduse tugiteenuseid Mustvee valla lastele ja noortele, haridusasutuste juhtidele, õpetajatele, spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Nõustamiskabinet asub aadressil Narva 16 ja pöörduda võivad kõik abi vajavad valla elanikud eelneval kokkuleppel nii kirja teel kui telefonitsi.