Koolitus "Mindfulness and meditation"

 

Aeg: 21.08.2022- 27.08.2022

Koht: Island, Reykjavik

Osaleja: sotsiaalpedagoog Kristina Pikas

Koolitaja: Smart Teachers Play More ehf

 

Koolituskursuse eesmärgid:

●      tutvustada ja praktiseerida erinevaid teadveloleku-, tähelepanu- ja keskendumistehnikaid;  aktiivse kuulamise, positiivse minapildi ja enesejuhtimise harjutusi;

●      tutvustada positiivse psühholoogia, meditatsiooni olemust ja eesmärke ning praktiseerida lihtsamaid meditatsioonitehnikaid;

●      anda osalejatele vahetu praktiline kogemus ja praktilised vahendid teadveloleku ja meditatsiooni praktikate rakendamiseks igapäevase koolielu osana;

●      õppida kasutama kursusel käsitletud strateegiaid, metoodikaid ja vahendeid ning tutvuda nende rakendumisega Islandi koolis; 

●      anda ülevaade Islandi koolisüsteemist, kaasava hariduse valdkonnast ja tugispetsialistide igapäevatööst;

●      anda erinevate riikide õpetajatele võimalus vahetada häid kogemusi ja õpetamislugusid;

●      aidata kavandada visiooni õpilase ja õpetaja heaolu toetavast koolikultuurist ning planeerida realistlikke eesmärke kursusel õpitu kasutamiseks kursusel osaleja koolisüsteemis.

 

Koolitus oli praktiline ning käsitles mindfullnessi ehk teadveloleku praktikate igakülgset rakendamist koolikontekstis nii õpilase kui õpetaja vaates.  Tegime osalejatena kõik harjutused läbi, saime ise kogeda tehnikate mõju ning juhiseid, kuidas kohandada tegevusi lastele, noorukitele ja täiskasvanutele.

 

Koolituse raames külastasime Islandi kooli (Dalskoli School), mis oli suurepärane kogukonnakooli näide ning hea eeskuju õuesõppe ja oskusainete lõimimise osas. Koolis olid õuesõpe, sport ja praktilised ained (kodundus, puutöö, kunst) kõikidel õppeastmetel sama prioriteetsed kui akadeemilised ained. Väga huvitav oli tutvuda formaalse ja mitteformaalse õppe lõimise, kaasava hariduse rakendamise ning tugispetsialistide töö spetsiifikaga. On mitmeid häid näiteid, mida saab võimaluste ja hea tahte korral ellu viia ka Eestis.

 

Meie koolitusel oli 22 osalejat  (õpetajad, sotsiaaltöötajad/pedagoogid, õppejuhid), kes olid pärit kümnest erinevast riigist.

Koolitajaks oli Kristin Einarsdottir, kes on spordi- ja algkooliõpetaja, koolitaja ning õppemeetodi Play to Learn More autor ja propageerija. Play to Learn More meetodi põhimõtteks on kombineerida akadeemiline õppimine mängu ja liikumisega, nii et õpe toimuks kõiki meeli ja kogu keha kasutades. Kristin teeb koostööd enam kui 30 kooliga Islandil ning on korraldanud koolitusi ja konverentse mitmetele tuhandetele õpetajatele Islandil, Skandinaavias, Hispaanias.

 

Leian, et koolituse valdkond on oluline ja koolitusel käsitletud praktikate kasutamine koolisüsteemis peaks olema igapäevane. Väga hea näitena anti koolitusel ülevaate strateegia "Now minutes" kasutamisest Islandi koolides, mida kasutatakse teadveloleku ja meditatsiooni rakendamiseks igapäevase koolielu osana, kaasates nii õpetajaid kui õpilasi. Nimetatud lähenemine õpetab ennast juhtima ja enda keha tunnetama, ärevust ja stressi vähendama ning arendab keskendumis-ja tähelepanuoskust. Eestis tegeleb sarnase temaatikaga MTÜ Vaikuseminutid - õpetatakse teadveloleku metoodikat ja korraldatakse teadveloleku kursusi,  mis paraku on õpilaste jaoks tasulised. Mindfullness ja meditation koolitusel osalemine Erasmus+ õpirände raames annab võimaluse tuua teadveloleku ja meditatsiooni tehnikaid ning harjutusi osaleja enda klassi- ja kooliruumi. Mindfullnessi positiivseid aspekte kinnitavad ka erinevad uuringud, mille tulemuste kohaselt teadveloleku praktiseerimise oskus toob kaasa tervislikke muutusi harjumustes, vähendab läbipõlemise riski, depressiivsust, stressi ja ärevust, parandab und ning, suurendab heaolu ja õnne taset.

 

Täienduseks koolituspäevadele organiseeriti korraldajate poolt kogu grupile väljasõite-ringkäike-ekskursioone Islandil. Saime tutvuda Islandi pealinna Reykjaviki vaatamisväärsuste ja ajalooga, loodusparkide ja erilise loodusega, matkasime vulkaani jalamile, külastasime laavaväljade lähsitel asuvat geotermilist spaad ning õppisime tundma Islandi ajalugu, kombeid ja kultuuri. Kuna koolituskohas toimus paralleelselt neli koolitust, siis enamik väljasõite ja meeleolukas kultuuriõhtu olid korraldatud nelja koolitusgrupi põhiselt, mis andis suurepärase võimaluse kontakte luua ja inglise keele oskust arendada.

Kõik koolitajad ja koolitusel osalejad olid äärmiselt koostööaltid ja  toetavad. Oli innustav õpikogemus ning praktiline, huvitav ja energiat andev õpiränne.