Erasmus+ KA1 õpirändeprojekt 2022-2023

Projekti "Kaasava hariduse rakendamine erivajadusega lapse toetamiseks" eesmärk on, et haridustöötajad ning tugispetsialistid on omandanud teadmisi erivajadusega laste toetamiseks. Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist

Erivajadusega lapsed vajavad tihti väga mitmekülgset õpet ning individuaalset lähenemist. Oluline on, et mitmekesiste klasside jaoks oleks olemas õpetamiseks vajalikud ressursid ja oskused. Koolitatud ja teadlik haridustöötaja toetab iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut; teab ja mõistab erinevaid hariduslikke erivajadusi, mis on seotud üldise või spetsiifilise õpiraskusega, vaimse tervise häiretega, andekusega ning eri kultuuri/keele taustaga; teab, kuidas kohandada õpikeskkonda, õppekava ja digitaalset õppevara erinevate hariduslike erivajadustega ning andekate õppijate jaoks.

Projekti raames osalesid tugikeskuse töötajad ja Mustvee valla erivajadustega laste õpetajad seitsmel erineval koolitusel. 

Õpirändeprojekti käigus osalesid haridustöötajad järgmistel rahvusvahelisel koolitustel:

1. Understanding and supporting students with ASD and ADHD (Kreeka)

2. Special needs and inclusive education, the Italian experience of overcoming segregation (Itaalia)

3. Mindfulness and meditation  (Island)

 

4. Special needs and inclusive education (Island)

 

5. We Are All Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom  (Hispaania)

 

6. Smart teachers play more outdoors (Hispaania)

 

7. Well-being and stress management (Hispaania)