« Tagasi

5. veebruaril avalik arutelu Mustvee Koolis: Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamine

Mustvee Vallavalitsus kutsub 5. veebruaril  kell 16.00 Mustvee Kooli (Tartu 11) Mustvee vallavolikogu otsuse eelnõu "Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamine"  avalikule arutelule.

 

Oodatud on Mustvee Kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja Mustvee valla noortevolikogu liikmed, lapsevanemad, õpetajad, volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed ja kõik huvilised, kes soovivad antud teemal kaasa mõelda.

Päevakava:

16.00  Sissejuhatus, Märt Kraft, vallavanem

16.05   Haridusvõrgu hetkeolukord ja otsuse eelnõu "Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamine"   tutvustamine, Raivo Vadi, haridus- ja noorsootöö nõunik

16.30 Arutelu, küsimustele vastamine

17.30 Kokkuvõte, Märt Kraft, Raivo Vadi

 

Info: haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi raivo@mustvee.ee

 

Materjalid valla kodulehel:Haridus, noorsootöö→Mustvee vallakoolivõrguümberkorraldamine

https://mustveevald.kovtp.ee/info