« Tagasi

Töökuulutus

Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium

 ootavad oma meeskonda alates 19.10.2020 õppealajuhatajat 1,0 kohta

(0,5 kohta Mustvee Koolis ja 0,5 kohta Peipsi Gümnaasiumis)

 

 


KONKURSS ÕPPEALAJUHATAJA AMETIKOHALE (1,0)

 

Mustvee Kool (Tartu tn 11, Mustvee) ja Peipsi Gümnaasium (Narva 24, Mustvee) on Mustvee Vallavalitsuse hallatavad munitsipaalkoolid.

Võtame tööle õppealajuhataja, kes on valmis töötama ühise juhtimise all olevas kahes Mustvee linna koolis.

Ootame oma meeskonda õppealajuhatajat, kes:

 • orienteerub seadusandluses ja kooli õppekava arendamise protsessis;
 • toetab iga õpetaja arengut ning loomingulisust;
 • väärtustab igat õpilast;
 • on kohusetundlik, hea suhtlemis-ja enesekehtestamise oskusega;
 • omab valmidust meeskonnatööks ja professionaalseks arenguks;
 • on hea pingetaluvusega ja oskab kiiresti reageerida;
 • on heade digipädevustega;
 • omab magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, õpetajakutset ning juhtimiskompetentse (võivad olla omandamisel).

Peamised tööülesanded on:

 • Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ning arendustegevus.
 • Pedagoogide juhendamine.
 • Töökorralduse organiseerimine.

Pakume Sulle hästi toimivat õppe- ja kasvatustegevuse süsteemi, toetavat kollektiivi, vaheldusrikast tööd, võimalusi enesearendamiseks ja eneseteostuseks, võimalust kaasa lüüa koolide arendamisel ning toredaid lapsi ja lapsevanemaid.

Kandideerimiseks palume esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressil marianne@mustvee.edu.ee hiljemalt 11. oktoobriks 2020. a.

Juhul kui sa kõikidele nimetatud kriteeriumitele ei vasta, siis võta ikkagi meiega julgelt ühendust, leiame koos võimaluse sinu professionaalset arengut toetada.

 

lisainfo tel 5566 6247

direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina