« Tagasi

Piirangud alates 1.märtsist 2021

Lugupeetud Mustvee Kooli õpilased ja vanemad!
Alates 1. märtsini on kooli lubatud 1.–4. klasside õpilased ning 5.–9. klasside õppijad juhul, kui nad õpetajate hinnangul:
• vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
• vajavad õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
• sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.
5.–9. klasside õpilased kutsutakse kontaktõppele e-kooli või/ja klassijuhataja vahendusel.
Palume mitte saata kooli vahimategi haigustunnustega lapsi ning tuletame meelde, et koolimajas peavad õpilased järgima isikliku hügieeni reegleid, pesema käsi seebiga ja kasutama desinfitseerivaid vahendeid. Samuti peab koolis jälgima sotsiaalse vahemaa reegleid, pidades silmas hajutamise ja kontaktide vähendamise vajadust.
Ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.