« Tagasi

Õppetöö korraldusest Mustvee Koolis 18. maist alates

Tavapärane distantsõpe jätkub Mustvee Koolis kooliaasta lõpuni, st õppetöö lõpeb 9. juunil.

Seoses eriolukorra järk-järgulise leevendumisega, pakub Mustvee Kool alates 18. maist osalist kontaktõpet õpilastele, kes vajavad mõnes õppeaines suuremat tuge. Samuti on kontaktõppele oodatud õpilased, kelle õppeaasta kokkuvõtvad hinded on kas välja panemata või puudulikud. Kontaktõppe korraldusest ja aegadest annab aineõpetaja õpilastele teada e-kooli kaudu. Koolimajas jälgime kõiki sellekohaseid Tervisekaitse soovitusi.

Vanemal on õigus objektiivsetel põhjustel keelduda pakutavast toest, kuid sellisel juhul peab   vanem tagama õppeülesannete täitmise distantsilt ja arvestama, et õpilasel võivad tekkida suuremad õpiraskused.