Õppeaasta algus Mustvee Koolis

Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 9.00 kooli aulas. 

Koolibuss väljub kell 11.00