Alushariduse dokumendid

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (RT)

 

Põhimäärus (RT)

 

Arengukava (RT)

 

Õppekava

 

Lasteaeda vastuvõtmise avalduse blankett (doc)   (elektrooniliselt täidetav)

Dokumendi täitmiseks arvutis tehke palun failis olevatel sinistel aladel hiirega klõps. Pärast muudatuste tegemist palun salvestage dokument.

 

Kodukord

 

Sisehindamise kord

 

Hoolekogu

 

Lasteaiakoha kasutamise leping (pdf)    või    (doc)

 

Avaldused saata aadressil: kool@voorepk.edu.ee